Compra on-line Petició d'ofertes Catàleg de productes

Bidons

Sumbisa Capacitats:
200 litres.

Materials:
De plàstic o metàl·lic segons el producte envasat.

Homologat per al transport de materies perilloses.

Fitxa tècnica »

Bombones

Reyde Capacitats:
De 20 litres i altres, segons el producte envasat.

Materials:
De polietilè alta densitat.

Resistent a la majoria de productes químics.
Perfecte apilat i paletitzat.
Buidat total.


Fitxa tècnica » Homologació »

Envasos

Disposem d’un ampli ventall d’envasos de diferents materials i capacitats, correctament etiquetats segons normes de seguretat i transport.

Contenidors

WeritCapacitats: De 600 a 1.000 litres.

Materials: De polietilè d'alta densitat.
Fitxa tècnica »
TankgoCapacitats: 1.000 litres.

Materials: De polietilè d'alta densitat.
Les vàlvules varien segons el producte envasat. (2" amb reductor 1 1/4" rosca gas)
Possibilitat d'incloure vàlvula especial per a àcid nítric.
No apilable amb producte.
Apte per contenir productes alimentaris.
Homologat per al transport de mercaderies perilloses.
Fitxa tècnica »
AllibertCapacitats: De 600 a 1.000 litres.

Materials: De polietilè d'alta densitat amb estructura metàl·lica. Les vàlvules varien segons el producte envasat. (2" amb reductor 1 1/4" rosca gas)
Apte per contenir productes alimentaris.
Apilament segur amb càrrega de 1700 Kg.
Homologat per al transport de mercaderies perilloses.
Fitxa tècnica »
SchutzCapacitats: De 600 a 1.000 litres.

Materials: De polietilè d'alta densitat amb estructura metàl·lica. Les vàlvules varien segons el producte envasat.
Recomanat per disolvents.
Fitxa tècnica »