Jornada d’informació Caps de Seguretat

El passat 17 de Maig , Quifransa va assisistir a la Jornada d’informació Caps de Seguretat – Instal.lacions PLASEQTA, com empresa afectada per la normativa d’accidents greus, amb Risc Químic Baix, forma part del PLASEQTA.

Campanya risc químic maig 2023.